Schmeerguntz

Schmeerguntz_S-491561788-largeABD, 1966, 15’ (Dorothy Wiley ile birlikte)

Bu film her şeyi devinime sokuyor. Babasının sandviç için uydurduğu anlamsız sözcüğe atıfta bulunan Schmeerguntz (İsveççe’de smörgås), halkın gözündeki ideal Amerikan ev kadını anlayışına eğlenceli, grotesk ve ağırbaşlı bir saldırı.